Ruszył nabór – Aktywny samorząd Moduł I

 

 

 

 

KOMUNIKAT  

Aktywny Samorząd 2018

Ruszył nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I

W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2018 ROKU:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego        i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
ADRESACI PROGRAMU, czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie:

osoba niepełnosprawna, która jest mieszkańcem powiatu włoszczowskiego oraz posiada:

W MODULE I:

Obszar A, Zadanie 1:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu,

 

Obszar A, Zadanie 2:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

– dysfunkcja narządu ruchu,

 

Obszar B, Zadanie 1 i 2:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 

Obszar C, Zadanie 2:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 

Obszar C, Zadanie 3 i 4:

– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku    wsparcia udzielonego w programie,

 

Obszar D:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– aktywność zawodowa,

– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

W bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione (dotyczy Modułu I)

Wnioski można składać w terminie

od 08 maja do 30 sierpnia 2018 roku.

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

 

Wnioski do pobrania w zakładce WNIOSKI

Dodaj komentarz