Konsultacje społeczne projektu: „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028”

Włoszczowa, dn. 13 grudnia 2021 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2028”

przeprowadzone zostały od dnia 26 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące w/w projektu.

Konsultacje społeczne

Na podstawie  Uchwały Nr 129/21 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2021r. dokumentu „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028” zostaje skierowany do konsultacji społecznych.

Konsultacje mają na celu zebranie propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje społeczne będą trwały 14 dni i przeprowadzone zostaną w dniach od
26 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.

Konsultacje mają formę zbierania propozycji i opinii na piśmie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

W ramach konsultacji prosimy o zapoznanie się z projektem „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028”, który wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczony został:

Wypełniony formularz należy wysłać na adres poczty elektronicznej biuro@pcprwloszczowa.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pok.206 lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres.

Do pobrania:

Powiatowy program działań dla ON

formularz uwag

 

Dodaj komentarz