Zapytanie ofertowe – organizacja i realizacja zajęć wspomagających edukację i rozwój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert w zakresie  organizacji i realizacji zajęć wspomagających edukację i rozwój dla 18 dzieci przebywający w rodzinach zastępczych na potrzeby projektu pn.  „BEZ BARIER”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Zmiana treści zapytania

Zapytanie ofertowe – zajęcia

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

 

Dodaj komentarz