Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Ankieta jest anonimowa, a dane zbierane w trakcie badania pozostaną poufne. Państwa opinia zostanie wykorzystana przy rozwijaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych rozwiązań wspierających Państwa funkcjonowanie.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie może wypełnić ankiety samodzielnie, może to w jej imieniu zrobić opiekun lub asystent.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

 

Poniżej  link do ankiety.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5