ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UKRAINY

Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską i zamieszkują na obszarze Województwa Świętokrzyskiego   do   skorzystania z pomocy udzielanej w Centrum Pomocy Uchodźcom we Włoszczowie. 

Oficjalnego otwarcia Centrum Pomocy Uchodźcom, które mieści się w budynku Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42) dokonali w dniu 11 lipca br. Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski i Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.

W Centrum można otrzymać:

 • pomoc w nauce języka polskiego,
 • pomoc psychologiczną indywidualną,
 • pomoc konsultanta w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, w zatrudnieniu, edukacji itp.
 • usługę tłumacza przysięgłego,
 • szkolenia zawodowe,
 • opiekę nad dzieckiem w czasie korzystania ze szkolenia,
 • pomoc socjalno – bytową (finansową) na zakup m.in.: żywności, środków czystości i innych potrzeb.

Centrum Pomocy Uchodźcom (CPU) jest czynne codziennie w godzinach:

 • 7.30 – 15.30 (budynek Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, tel. 41 39 44 993, 727 457 827, e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl)
 • 16.00 – 20.00 (budynek Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42, tel. 727 457 827, e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl) – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

 

 

Швєнтокшиське для України

Влощовський повіт

Повітовий центр допомоги сім’ям у Влощові запрошує громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку з триваючим збройним конфліктом з Російською Федерацією та проживають у Швєнтокшиському воєводстві, скористатися допомогою Центру допомоги біженцям у Влощові.

11 липня цього року відбулося офіційне відкриття Центру допомоги біженцям, який знаходиться в будівлі Повітового центру культури та відпочинку у Влощовa (вул. Конєцпольська 42). Влощoвський староста Даріуш Чеховський та член повітової ради Маргарuтa Густа.

Центр допомоги біженцям (CPU) працює щодня:.

 • 7.30-15.30 (місце знаходження: Центр допомоги біженцям – Повітовий центр допомоги сім’ям у Влощові, вул. Вішньова, 10, тел. 413 944 993, 727 457 827, електронна адреса biuro@pcprwloszczowa.pl)
 • 16.00-20.00 (місце знаходження: Центр допомоги біженцям – Повітовий культурно-відпочинковий центр у Влощові, Конєцпольска, 42, тел. 727 457 827, e-mail biuro@pcprwloszczowa.pl) – після попереднього запису за телефоном

У Центрі ви можете отримати:

 • допомогу у вивченні польської мови,
 • індивідуальну психологічну допомогу,
 • допомогу консультанта у вирішенні адміністративних питань, здоров’я, працевлаштування, навчання тощо.
 • послуги присяжного перекладача,
 • професійне навчання,
 • догляд за дитиною під час навчання,
 • соціально-побутову (фінансову) допомогу для придбання, серед іншого: продуктів харчування, засобів гігієни та інших потреб.

Do pobrania / Завантажити

Deklaracja uczestnika

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika RODO

Regulamin rekrutacji 06.07

Регламент-UA

Заява-учасника-UA

Декларація-учасника-UA

Анкета-для-участі-UA

 

Załączniki