Informacja dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego.

Przy radach adwokackich na terenie całego kraju pomoc koordynują adwokaci, których listę przesyłam w załączeniu celem wykorzystania i przekazania za Państwa pośrednictwem osobom bezpośrednio zainteresowanym.

„Пані та панове,

мити, що Вища рада адвокатів спільно з радами адвокатів району організували скоординовану безоплатну правову допомогу громадянам України – постраждалим від воєнного конфлікту.

На радах адвокатів по всій країні допомогу координують адвокати, список яких я надсилаю з метою використання і передачі через вас безпосередньо зацікавленим особам”.

Do pobrania:

KW_2063259_DAP_plik4