Punkt Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

W punkcie konsultacyjno – doradczym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać bezpłatną pomoc i informacje dotyczące m.in.:

  • udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach.
  • udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach, w tym z pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej.
  • udzielanie wsparcia specjalistycznego tj. psychologicznego, rodzinnego i prawnego.
  • udzielanie informacji, o procedurach załatwiania spraw z zakresu min: prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, ubezpieczenia społecznego, administracyjnego, karnego oraz innego w zależności od potrzeb zgłaszanych przez klientów.
  • podejmowanie działań profilaktycznych i pomocy doraźnej.

Porad udzielają specjaliści:

  • doradca do spraw osób niepełnosprawnych,
  • psycholog,
  • radca prawny,
  • pracownik socjalny

W przypadku porad prawnych i psychologicznych konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu.

Dodaj komentarz