Informacja o wynikach postępowania ofertowego pn.: , , Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wynikach postępowania ofertowego pn.: , , Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu  BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dodaj komentarz