Informacja dotycząca świadczenia DOBRY START

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze, składają wnioski o świadczenie dobry start do ZUS.

W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, ww. osoby zobowiązane są dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, wraz z datą umieszczenia, wydane odpowiednio przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centrum pomocy rodzinie albo podmiot, o którym mowa w art. 190 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach usprawnienia procesu wydawania zaświadczeń dla osób sprawujących pieczę zastępczą w załączeniu przesyłam do wykorzystania wzór zaświadczenia:

  • wzór – zaświadczenie dla rodzin zastępczych

Pragnę również nadmienić, że na jednym zaświadczeniu należy wskazać wszystkie dzieci przebywające w danej rodzinie, na które osoba zainteresowana będzie ubiegała się
o świadczenie dobry start.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie dobry start składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS.

W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start.

W załączeniu przesyłam  instrukcje w celu udostępnienia osobom zainteresowanym:

  1. Instrukcja dla opiekuna (dotyczy rodziców zastępczych),
  2. Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start,
  3. Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie dobry start.

Instrukcje są dostępne również na stronie internetowej ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

Do pobrania:

Instrukcja dobry start dla opiekuna_RS-O

Instrukcja jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie DS

Wzór_1_zaświadczenie dla rodzin zastępczych i RDD_ZUS

Dodaj komentarz