I Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski

Za Nami pierwsze starty w ramach paralekkoatletycznego sezonu – I Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski. Nie musimy dodawać, że wyjątkowego i pełnego koniecznych ograniczeń, które z jednej strony chronią nas, a z drugiej komplikują przygotowania do zawodów czy niezbędną rehabilitację ruchową. Po stosunkowo krótkich przygotowaniach paralekkoatleci udanie rozpoczęli tegoroczne w ogólnopolskiej stawce.

Do swoich życiowych rezultatów zbliżył się Łukasz Łaskawski, który rywalizował w konkurencjach rzutu oszczepem i pchnięcia kulą. Ponadto na pierwszych w tym roku zawodach rangi IPC zaprezentowali się Damian Copiak oraz Ireneusz Zapała.

W zawodach brał także udział nasz partner projektowy – prezes Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl Michał Szafrański –  rywalizację w Słubicach zakończył na 3 miejscu w pchnięciu kulą oraz 2 (w swojej klasie startowej) w rzucie oszczepem.

Wyjazd na zawody grupy projektowej Projektu p.n. BEZ BARIER współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Dodaj komentarz