Możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON poprzez platformę SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że istnieje możliwość złożenia poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia) wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie następujących zadań:

  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób.

Platforma SOW dostępna jest pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków przez SOW można uzyskać ze strony internetowej: http://www.pcprwloszczowa.pl/jak-skorzystac-z-systemu-sow/