Ankieta preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia działu w ankiecie preferencji przewozowych, która ma na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych.
Pozyskane w ten sposób informacje staną się ponadto punktem wyjścia do dalszej dyskusji związanej z funkcjonowaniem transportu, a zwłaszcza możliwych do podejmowania działań zmierzających do wzrostu udziału transportu publicznego jak również jego efektywniejszego wykorzystania.
Mając na uwadze powyższe, za Państwa pośrednictwem zapraszam wszystkich do zapoznania się z ankietą znajdującą się na stronie internetowej tutejszego Urzędu pod adresem:

http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewozowych

i wzięcia udziału w badaniu preferencji komunikacyjnych.
Formularz on-line pozostanie aktywny do 31 grudnia 2021 roku.

Dodaj komentarz