30 KWIETNIA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROJEKTU REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, 30 kwietnia upływa termin składania wniosków do projektu  „Wypracowanie
i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

To program przekwalifikowania zawodowego, skierowany do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść na rynek pracy.

Warto podkreślić unikatowe podejście do rehabilitacji w tym programie. Jednocześnie odbywa się rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna
i medyczna. Brak jest narzucanego z góry katalogu szkoleń. Każda osoba jest traktowana indywidualnie i wspólnie ze specjalistami decyduje o swojej ścieżce. W Ośrodku możesz zdobyć nowy zawód dostosowany do obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz swój stan zdrowia. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

 Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Dolnośląski PFRON
ul. Szewska 6/7 , 50-053 Wrocław
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”