Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (21 lutego – 28 lutego 2020 r.)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

(21 lutego –  28 lutego 2020 r.)

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Przed nami kolejny, już 19. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 21 do 28 lutego 2020 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

Więcej informacji, a także szczegółowy harmonogram dyżurów, jakie będą pełnione w poszczególnych miastach województwa świętokrzyskiego, także we Włoszczowie można znaleźć na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Kielcach www.kielce.so.gov.pl.

Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju – dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Dyżury w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,

tel. 41-39-44-993:

 

Specjalista Data Godzina Miejsce
Funkcjonariusz Policji KPP we Włoszczowie + pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie 25.02 10:00 – 11:00 Pokój 207

I piętro

 

26.02. 11:00 – 12:00
27.02. 12:00 – 13:00

Dodaj komentarz