Impreza świadomościowa

W dniu 12 grudnia 2019 r. na terenie Powiatowego Centrum Kulturalno Rekreacyjnego odbyła impreza świadomościowa promująca osoby z niepełnosprawnościami. To już drugie z cyklu wydarzeń promujący Projekt BEZ BARIER, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Podczas czwartkowej imprezy zgromadzone dzieci, młodzież, rodzice i opiekunowie mogli zobaczyć, poznać i doświadczyć sport osób niepełnosprawnych. Wśród konkurencji wrażenie na gościach mógł zrobić pokaz sportowy w wykonaniu Mistrzów Polski w Koszykówce na wózkach – drużyna Pactum Scyzory Kielce, która nie tylko zaprezentowała uczestnikom  mecz pokazowy, ale umożliwiła im również zagranie w „kosza na wózkach”. Zgromadzeni mogli również zagrać w boccie, siatkówkę na siedząco (dyscypliny paraolimpijskie) oraz sprawdzić swoją celność w grze w darty.

Imprezę organizowało Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl, które jest partnerem Projektu BEZ BARIER. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, drugim partnerem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie.


SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

 

Dodaj komentarz