Zapytanie ofertowe – zapewnienie atrakcji dla dzieci w postaci dmuchanego placu zabaw oraz stoiska malowania twarzy wraz z obsługą atrakcji.

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie 

zapewnienia atrakcji dla dzieci w postaci dmuchanego placu zabaw oraz stoiska malowania twarzy wraz z obsługą atrakcji  ramach  projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Informacja o wyborze -sig

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Umowa wzór

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE-sig