Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa mikrofonów bezprzewodowych – 4 mikroporty typu bodypack z akcesoriami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie 

zakupu i dostawy mikrofonów bezprzewodowych – 4 mikroporty typu bodypack  z akcesoriami, w ramach  projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe-sig

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1-sig

Formularz oferty – Załącznik nr 2(2)

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3(1)