ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup i dostawa akcesoriów sportowo-animacyjnych do organizowania zajęć integracyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert  w zakresie zakupu i dostawy akcesoriów sportowo-animacyjnych do organizowania zajęć integracyjnych ramach  projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe – Akcesoria sportowo-animacyjne – wersja dla czytników