Zapytanie ofertowe – wynajem sceny, zadaszenia, oświetlenia i nagłośnienia

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sceny, zadaszenia, oświetlenia i nagłośnienia wraz z obsługą techniczną połączoną z montażem oraz demontażem wymaganych przedmiotów zamówienia w dniu 18 września 2022 r.

Postępowanie prowadzone  jest  w ramach  Projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Informacja o wyborze-sig

ZAPYTANIE OFERTOWE-sig

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Umowa wzór

Załącznik nr 3-SZYMON_WYDRA_RIDER_recital (1)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Zmiana treści-sig