Poszukujemy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie , w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Osoba zainteresowana powinna legitymować się:

– posiadaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

lub

–  posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Do obowiązków asystenta należała będzie między innymi pomoc osobie niepełnosprawnej w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom,

praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne,

gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia

kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe,

  • zakupach przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej w ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnymi instytucjami/organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. kino ,teatr, muzeum, galerie sztuki, wystaw),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30)

lub telefoniczny pod nr: 41-39-44-993