Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2033”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2033”.

Do udziału w procesie konsultacji projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2033” zapraszamy mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, powiatowy urząd pracy oraz wszystkie inne jednostki wykonujące zadania związane ze wsparciem osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Konsultacje społeczne będą trwały 14 dni i przeprowadzone zostaną w dniach od 1 grudnia do 14 grudnia 2022 r.

Konsultacje mają formę zbierania propozycji i opinii na piśmie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

W ramach konsultacji prosimy o zapoznanie się z projektem „Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2023-2033”, który wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczony został:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie www.starostwo.wloszczowa.eobip
  • na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie www.pcprwloszczowa.pl

Wypełniony formularz należy osobiście dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 pok. 206 lub przesłać drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29- 100 Włoszczowa lub na adres mailowy: biuro@pcprwloszczowa.pl

 

Do pobrania:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Strategia

formularz_uwag