Impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze

W dniu 29 maja 2022 r.  na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie odbyła się Impreza Świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze rodzin z Powiatu Włoszczowskiego. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sprawniesi.pl wraz z Powiatowym Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym. Gości przywitała piękna pogoda, która zgromadziła tłumy osób, którzy rodzinnie spędzili z nami niedzielę. Na scenie królowała dziecięca i rodzinna zabawa z udziałem Zespołu Bahamas, a finałem był występ znanego iluzjonisty Macieja Pola. Podczas wydarzenia można było również zaczerpnąć informacji na temat rodzicielstwa zastępczego.

Impreza realizowana była w ramach projektu BEZ BARIER, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.